SANA-LOG KFT.

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Cím:

1037. Budapest, Remetehegyi u. 40-42.

Telefon:

06-30-921-7003

Email:

info@sanalog.hu

 

Marketing anyagok elektronikus megküldéséhez egyéb engedély hiányában nem járulunk hozzá.

 

 

 

Cégünk 1996-ban alakult, foglalkozás-egészségügyi ellátás nyújtása céljából. Létrehozását az az elgondolás vezérelte, hogy a 89/1995./VII.14./ Kormányrendelet hatására megnövekedett a magyarországi cégek szakszerű foglalkozás-egészségügyi ellátásra vonatkozó igénye.

 

Mivel a Sana-Log Kft. szakmai elkötelezettséget érez az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés iránt, szemben a tradicionális "gyógyítás" filozófiájával, megbízó vállalataink üzleti érdeke, hogy cégük dolgozóinak egészségét őrizzék, orvosi hitvallásunk fókuszpontja. A fenti gondolat értelmében cégünk széleskörű prevenciós szolgáltatásokkal áll megbízóik és azok dolgozói rendelkezésére.

 

Az említett tevékenység, a szakmai alkalmasság megállapításától kezdődően, a hagyományos betegellátáson keresztül, szükség esetén szakorvosi közreműködés igénybevételével, kiterjedt életmód és életvezetési tanácsadással kívánja elérni a munkavállalók optimális munkaképességének biztosítását és szinten tartását. Habár szakmai kapacitásunk az igényeknek megfelelően rugalmasan bővíthető, alapító orvosaink szakmai és etikai felkészültsége mindenkori garanciát nyújt szolgáltatásaink állandó magas szintű színvonalára.

 

 

Szolgáltatásaink

 

Szakmai együttműködésünk a következő alappilléreken nyugszik:

A foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás első momentuma az új belépők munka-alkalmassági vizsgálata.

A megbízó cégek minden munkavállalóját évente legalább egy alkalommal teljes körű belgyógyászati fizikális vizsgálatban részesítjük.

Meghatározott munkakörök esetén kiegészítő szűrővizsgálatokat végzünk (pl. audiometria, légzésfunkció vizsgálata), a foglalkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő gyakorisággal.

A felmerült eltérések esetén teljes körű kivizsgálást, elsődleges betegellátást, szükség esetén szakorvosi beutalást biztosítunk. Aktív részt vállalunk továbbá az esetleges rendellenesség komplex körű rehabilitációjában is.

Vállaljuk az alkalmazottak gépjárművezetői engedélyéhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzését, illetve az engedélyek meghosszabbítását.

 

Közreműködünk továbbá:

- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,

- foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,

- az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében,

- az elsősegélynyújtás szakmai felkészítésében,

- a munkáltató katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

- gyakorlati tanácsadás: család és párkapcsolati, diétás, életmódi tanácsok.

 

Az alapszolgáltatáson felül - külön díjazás nélkül - vállaljuk, hogy elkészítjük az ÁNTSZ részére küldendő jelentéseket. A foglalkozás-egészségügyi ellátás céljára cégünk rendelője áll Megbízóink rendelkezésére, de igény esetén a Megbízó telephelyén is biztosíthatunk szakorvosi ellátást.

 

Külön szolgáltatásaink:

 

Alapszolgáltatásainkon túlmenően különféle igény szerinti szakorvosi szolgáltatásokra is lehetőséget nyújtunk:

- belgyógyászati

- sebészeti

- rheumatológiai

- szemészeti

- fül-orr-gégészeti

- pszichológiai

- kardiológiai

- nőgyógyászati

stb. vizsgálatokra.

 

Mind több cég igényli manapság vezetőinek rendszeres speciális orvosi felügyeletét. Manager vizsgálataink keretében komplex szűrőprogram biztosítja a cég vezető pozícióiban lévő dolgozóinak egészségmegőrzését:

- alapprogram,

- kardiológiai szűrőprogram,

- hypertónia szűrőprogram,

- pszichológiai alkalmassági vizsgálat.